Някои от нашите продукти:

Фотогалерия

За нашата дейност !

 • Градински център „Албиция” е основан през 2001г. Намира се на не голяма площ, на централно място в град Кърджали. Фирмата „Стеф – Мари” ЕООД се ориентира в проектиране, изпълнение и поддръжка на зелени площи, паркови пространства, изграждане на автоматични поливни инсталации, вертикални планировки и алпинеуми. Фирмата разполага със собствен разсадник, поради което предлага и доставя голям брой декоративни храсти, многогодишни и едногодишни цветя.

  още »

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

 • Ландшафтно проектиране

  Проектантският екип на фирмата се състои от лицензирани ландшафтни архитекти с доказани възможности. Предлага изготвянето на всички необходими проекти за озеленяване – идеен проект, дендрологичен...

  още »

 • Озеленяване

  Изграждане на градини, озеленяване по зададен проект – изпълнение на всички дейности по реализацията на проекта – земни работи, посадъчни мероприятия, затревяване, малки водни площи и поливни системи и др.

  още »

 • Поддръжка

  Абонаментно обслужване на градини. Разполагаме със специализирани екипи от квалифицирани градинари разполагащи със съвременна техника и оборудванe.

  още »

 • Интериорно озеленяване

  Доставка на интериорни растения и засаждането им в подходящи съдове. Зимни градини – цялостно изпълнение.

  още »